Behandla psykisk ohälsa

13 november 2019
admin

Psykisk ohälsa är något som blivit något man pratat med öppet om de senaste åren. Det är viktigt att ta hand om sig själv. När man är fysisk sjuk är det självklart att man söker hjälp, men det är tyvärr inte lika självklart när man lider av psykisk ohälsa. Är man väldigt ung när man drabbas är det inte ens säkert att man förstår vad det är som händer med en. Men det är alltid viktigt att söka hjälp. Man kan behandla psykisk ohälsa på många sätt. Men oavsett om man vill ta mediciner eller inte är det alltid bra att komplettera sin behandling med terapi.

 

 

Behandlingsformen KBT

 

En vanlig behandlingsform för psykisk ohälsa är KTB. Det står för kognitiv beteende terapi och utförs normalt sett av en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. KBT är alltså en form av samtalsterapi. Det kan handla om allt ifrån att övervinna en fobi eller rädsla till att hantera ett trauma. KBT är en terapiform som visats få mycket positiva resultat för många patienter. Om du är osäker på om KBT är rätt behandlingsform för just dig kan du alltid diskutera detta tillsammans med din psykolog eller terapeut. Om du är intresserad av KBT kan du kontakta en psykoterapeut i Malmö. Du kan läsa mer om det här https://www.psykologviborg.se/.

 

För ett bättre välmående

 

Genom att med hjälp av terapi behandla din psykiska ohälsa kommer du arbeta för att må bättre. Men precis som när du brutit ett ben kan det vara en läkningsprocess som tar tid. Du kan därför inte skynda dig igenom en behandling, utan du måste låta det få ta den tid som krävs. Hur lång tid det tar är individuellt och det går därför inte i förväg att svara på hur lång tid det kommer ta för just dig.

Fler nyheter