En vanlig dag på förskolan

08 oktober 2019
admin

Tårar fälls när en förälder lämnar barnen på förskolan på morgonen. Detta byts snart ut mot en livlig glädje i kuddrummet. Det kittlas så kompisen kiknar och det blandas alla färger som finns i hela världen när det ska målas. När det går undan på trehjulingen kan det snart bli skrubbsår på armar och knän och tårarna torkas bort med tröstande ord från en vuxen. Regn är inget hinder för att leka, utan det är bara på med regnkläder och ut och plaska i vattenpölarna. När solen skiner och kläderna torkar är det dags för mellis och myset att få krypa upp i soffan intill fröken som läser en spännande bok. Och när det till sist är dags för hämtning, så fylls rummet av den gränslösa kärleken till en välbekant person som kliver in genom dörren.

 

 

Förskolans grundtanke

 

På varje förskola i Stockholm ges barnen förutsättningar att utveckla egna tankar och idéer. 

I pedagogiken får barnen utvecklas genom upplevelser inom kultur och kreativt skapande och genom miljöer som är föränderliga, där sakerna runt omkring kan användas till mer än de är menade till. Här är barnen individer som under tiden i förskolan får tillfälle att lära sig sitt egenvärde, om demokrati och jämlikhet, och om alla människors lika värde. I förskolans miljö uppmuntras varje barn att tänka själv, att ta ansvar för sina handlingar och till att hitta sin egen personlighet. På varje förskola i Stockholm ges alla barn en grogrund till nyfikenhet och ett livslångt lärande.

 

De som jobbar i förskolan

 

I förskolan jobbar pedagogerna aktivt med att se till så alla barn blir respekterade och med att tillgodose deras behov. De hjälper till vid frågor om hur många droppar det finns i ett regn, och tänk att man kan få färgen grön genom att blanda två helt andra färger, eller när det uppstår missförstånd och knepiga situationer. De blir barnens vägvisare och stöd i vardagen och leken. Av förskolans pedagoger får barnen hjälp att förstå hur deras värld fungerar. 

 

Fler nyheter