Migrän är en åkomma som drabbar många

20 november 2021
patrick_pettersson

editorial

Har man aldrig haft migrän är det kanske svårt att föreställa sig vilka smärtor en person måste uthärda som har återkommande migränanfall. Att ha dem då och då är en sak men att ha dem mer eller mindre hela tiden är en annan. Då har det blivit det som kallas kronisk migrän, något man kanske måste leva med hela sitt liv. Men det finns numera hjälp man kan få. En migrän behandling kan specialanpassas för bästa tänkbara resultat. 

Behandling av migrän

På senare år har det tillkommit nya sätt att behandla migrän och man fortsätter söka svar på varför en del drabbas av denna slags huvudvärk. En migränattack sägs vara helt ofarlig, men om man drabbas ofta kan det till slut ge andra skador än rent fysiska. Självförtroendet kan svikta och det sociala umgänget kan bli lidande. De upprepade tillfällena med smärta kan i sig leda till depression. 

Botox är ett medel som visat sig lindra migrän och den används därför vid migränbehandling. Det injiceras på olika ställen runt hjässa och huvud, även nere vid nacken. Migränbehandling förekommer även med hjälp av icke medicinska metoder. En av dessa är stressbehandling och avslappning. Andra är speciella mediciner som hjälper personer med migrän att få lindring på hög nivå. 

 

image

 

Migränanfall ser oftast ut på liknande sätt

Ett anfall av migrän brukar hålla på i ungefär ett dygn, ibland bara ett halvt. Det handlar om en intensiv smärta i huvudet som kan bli så stark att man mår illa och ligger och kräks av smärtan. Då tål man vanligtvis inte vare sig ljud eller ljus utan vill ha det tyst och mörkt. I vissa fall kan det kan det handla om så mycket som fem attacker per vecka. Det är ingen trevlig tillvaro och därför är det så fantastiskt att det nu finns möjligheter till individuell behandling.

Fler nyheter