Smidig bot för prostatabesvär

02 januari 2020
patrick_pettersson

Att ha prostatabesvär är mycket vanligt, och numera talar fler män öppet om sina svårigheter, vilket också är bra för det sociala livet. Varför gå och smyga med sina problem, när det finns hjälp att få? Många män inte visa sig sårbara. Det är synd, för vänner och bekanta har ofta stor förståelse, och kanske har de själva samma problem.  Många tiger och lider med ideliga toalettbesök som stör nattsömnen och de undviker sociala sammanhang där det inte finns en toalett i närheten. Ett glädjande faktum är att det finns en metod som tar en kvart att genomföra och som ger smidig bot för problemen med förstorad prostata.

 

Behandling som tar en kvart

Metoden har funnits länge och går ut på att man värmebehandlar den del av prostataförstoringen som trycker på urinröret. Vävnaden dör och försvinner, och trycket lättar. Behandlingen görs hos en vanlig läkare och det räcker med lokalbedövning via en specialkateter, så man slipper sövas eller läggas in på sjukhus. Många vill av olika anledningar slippa att opereras. Värmebehandling är mycket enklare. En behandling räcker, och vårdgarantin gäller. Det är bara att prata med sin vanliga läkare om problemet, så kan man få en helt ny tillvaro och delta i sociala aktiviteter igen, hänga med på resor och nöjen utan att behöva tänka på toaletten hela tiden.

 

 

Medicinskt beprövad metod

Denna metod att ge värmebehandling för patienter med godartad prostataförstoring är beprövad under 20 års tid och standardiserad. Metoden rekommenderas av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Eftersom så många som över 50 % av männen över 50 år har besvär med prostata är det närmast en folksjukdom. Det är viktigt att informationen sprids om att det finns ett bra alternativ till operation. Metoden ger samma symptomlindring men har färre biverkningar. Behandlingen går fort och man får komma hem direkt, något som är uppskattat.

Fler nyheter